6 kwietnia 2018

Projekt UE

Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynek 1 usługi elektronicznej kojarzenia stron transakcji sprzedaży lokalnych, ekologicznych produktów spożywczych. Celami szczegółowymi projektu będzie wejście z produktem na rynek Polski oraz 1 rynek zagraniczny oraz zwiększenie zatrudnienia o 2 nowe stanowiska pracy w przedsiębiorstwie w rezultacie realizacji projektu.
Usługa elektroniczna będzie świadczona za pośrednictwem systemu informatycznego, składającego się z aplikacji webowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android.

Grupami docelowymi usługi będą:
– Producenci żywności – za pomocą usługi elektronicznej otrzymają możliwość prowadzenia sprzedaży detalicznej do klienta grupowego, osiągając przy tym znacznie wyższe dochody niż w przypadku sprzedaży produktów do hurtowni lub skupów. Ponadto, usługa elektroniczna dostarczy m.in. narzędzi do prowadzenia działań marketingowych przez Internet oraz do zaawansowanych analiz wspierających proces zarządzania produkcją.
– Klienci producentów żywności – funkcjonalności dla tej grupy będą dostępne za pośrednictwem aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnych. Z ich pomocą otrzymają możliwość łatwego wyszukiwania i zamawiania produktów spożywczych, m.in. za pośrednictwem grup zakupowych oraz zleceń cyklicznych.

Odbiorcami pośrednimi oferty będą:
– chłodnie żywności, które będą otrzymywać elektroniczne zlecenia od producentów na przechowywania żywności,
– wyspecjalizowane punkty sprzedaży, które będą oferować możliwość odbioru produktów w punkcie w zamian za opłaty.

Głównymi zadaniem zrealizowany w ramach projektu będzie zakup systemu informatycznego wraz z prawami autorskimi, który będzie służył do świadczenia usługi elektronicznej oraz zakup baz danych od dostawców, które zostaną zaimplementowane w usłudze.